Svētā krēsla vēsture. "Ilgais 19. gadsimts"

Svētais Krēsls – garīgās un laicīgas varas sēdeklis. Kas pārdzīvojis daudzus gadsimtus un laikmetus, impēriju sabrukumu un jaunu valstu rašanos. Tas daudzkārt nozīmīgi ietekmējis vēstures gaitu, arī pats mainījies līdzi laikam. Romas katoļu baznīcas un pāvesta institūcijas pieci pēdējie gadsimti trīs pusstundās raidījumu ciklā „Svētā krēsla vēsture”.
Komentāri

Kategorijas