Laima Kota: Dzīvojot Turcijā, manī vairs nav sajūtas, ka jāraud

Liegas Piešiņas saruna ar rakstnieci Laimu Kotu par sērijas "Mēs. Latvija. XX gadsimts" grāmatām, bet rubrikā "Vērtē lasītājs" - par Lauras Dreižes romānu "Deja ar nāvi".
Komentāri

Kategorijas