Cienījamie lasītāji. Grāmatas meklējam dzejnieces Velgas Kriles muzejā

Sagaidot Dzejas dienas, Toms un Svens dodas uz "Strautiņu" mājām Valkas pusē, lai iepazītos gan ar dzejnieces Velgas Kriles māsu Antru, kuras gādībā iznākuši visi Velgas Kriles pēcnāves dzejas krājumi, gan ar dzejnieces darbistabu un bibliotēku.