Cienījamie lasītāji. Pēteris Pētersons. Darbības māksla

Pēteris Pētersons savu ir veltījis teātrim, strādājot gan kā režisors un dramaturgs. Paralēli tam viņš pievērsies arī skatuves mākslas teorētiskajiem aspektiem un publicējis vairāk nekā 200 rakstus nozīmīgos sava laika izdevumos. Saruna par Pētera Pētersona krājumu “Darbības māksla”, kurā apkopoti no 1956. līdz 1976. gadam tapuši kritiski raksti, esejas un publikācijas.