Kurzemes piekrastē sāksies apaļā jūrasgrunduļa pētnieciskā zveja

Lai izvērtētu apaļā jūrasgrunduļa zvejas iespējas rudens periodā un sniegtu zinātniski pamatotu rekomendāciju Zemkopības ministrijai, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" sadarbībā ar piekrastes zvejniekiem veiks apaļā jūrasgrunduļa pētniecisko zveju. 
Komentāri

Kategorijas