Viesojamies „3x3” nometnē Anglijas latviešu mājās „Straumēnos"

Lūkojam, kā latvieši diasporā Anglijā turpina kopt savu latvisko identitāti ar dziedāšanu, dejošanu, kokles spēli saietā arī pēc Dziesmu un deju svētkiem. Latviešu dokumentācijas centra un arhīva vadītāja, Latviešu nacionālās padomes Lielbritānijā Kultūras dokumentācijas nozares vadītāja, Latviešu izglītības fonda Lielbritānijā priekšsēdētāja Inese Auziņa-Smita atklāj gan par savu pieredzi dažādu laiku un valstu latviešu dziesmu svētkos, gan par dokumentācijas centra īpašajām krātuvēm un grāmatu ceļiem. Folkloras kopas „Dūdalnieki” vadītājs un koklētājs Raimonds Dāle „3x3” nometnē Straumēnos māca koklesspēli un sarunā dalās savā pieredzē un piedzīvojumos.  
Komentāri

Kategorijas