Baldonē pie kultūras darbinieces INTAS VIDŽES

Inta ir Baldones novada kultūras darba organizatore. Ja kāds vietējais cilvēks jau viņu nosauca par  „Baldones sirdi”, tad vēl var piebilst: šīs vietas lokālpatriote, aktīva, darbīga un aizrautīga, jo kā gan citādi – organizē dažādus pasākumus, īsteno projektus, darbojas teātrī un arī veido savas privātkolekcijas.
Komentāri

Kategorijas