Jaunais mācību saturs: Kordziedāšanas un tautas dejas vieta tajā

Kā saglabāt  dziesmu un deju svētku dalībnieku kuplās rindas arī nākotnē, kad dziedās un dejos tie, kuri pašreiz vēl sēž skolu solos? Uzklausām kolektīvu vadītāju, skolotāju, skolēnu un viņu vecāku viedokli. Vai viņiem pieņemama doma, ka nākotnē katram sākumskolēnam būtu obligāti jādzied skolas korī un jādejo skolas deju kolektīvā?
Komentāri

Kategorijas