LR2 piedāvā jaunu 100gades cikla raidījumu - Zaļumballe mūsu pusē

Septiņu raidījumu cikla pirmais raidījums. Cikls veltīts Simtgades Zaļumballes akcijai, notikumam visā Latvijā un ne tikai, kad vairāk kā simts vietās mūsu pagastos un mazpilsētās 11.augustā, simts dienas pirms valsts apaļās jubilejas notiks vasaras Zaļumballes. Šajā raidījumā mēģināsim noskaidrot, ko tad mēs paši saprotam ar vārdu „zaļumballe”, pakavēsimies dažos atmiņu stāstījumos un piedāvāsim sarunu ar Latvijas valsts simtgades biroja reģionālo un nevalstisko projektu vadītāju JOLANTU BORĪTI par šo ieceri un plānoto norisi.