Pie Nīkrāces pamatskolas skolotājas DZINTRAS LIEKMANES

Dzintra Liekmane, Nīkrāces pamatskolas  vēstures un sociālo zinību skolotāja. Viņa noteikti ir šīs puses lokālpatriote, jo apmēram divdesmit gadus bija ziedojusi vācot materiālus, fotogrāfijas, pierakstot atmiņas, lai pirms gada tās iznāktu apjomīgā grāmatā ar nosaukumu  „Nīkrāce cauri gadsimtiem” . Kāds bija teicis: „katram pagastam vajadzētu savu grāmatu, kurā būtu apkopotas iedzīvotāju atmiņas”, un viņam ir taisnība – tā mēs apkopotu Latvijas vēsturi, veidojot to no atmiņu un dokumentu mozaīkas. Dzintra to ir izdarījusi un par šo veikumu saņēmusi Skrundas novada Goda balvu.  Un kā vēstures skolotāja saviem audzēkņiem ir parādījusi sapratnes un cieņas ceļu pret dzimto ciemu, pagastu, novadu.  Un vēl – izrādās, ka Dzintra ir īsta ekoskolas dvēsele, superaktīvs piemērs skolēniem un īsta superomīte saviem mazbērniem. Par viņu tad arī šis stāsts.
Komentāri

Kategorijas