Vaivodu dzimta un tās kuplais Kārklu ģimenes zars saviem senčiem velta muzeju

Dzimtas saknes ielūkojas tradīcijām bagātajā Vaivodu dzimtā, kurā mūzikai, dziedāšanai, folklorai, tradīcijām, kā arī ģimeniskai kopā būšanai gadskārtu svētkos atvēlēta īpaša vieta. Vaivodu dzimtas koka viens no kuplākajiem zariem pieder Kārklu ģimenei,kas piedalījusies arī šī gada starptautiskā folkloras festivāla Baltica Ģimeņu dižkoncertā "Dzimtas dziesmas".
Komentāri

Kategorijas