ES izbeigs palīdzības programmu Grieķijai

Eirozonas valstu finanšu ministri ir vienojušies noslēgt astoņus gadus ilgušās Grieķijas glābšanas programmas, kā arī pagarināt laiku aizdotās naudas atdošanai. Grieķija šo lēmumu ir sagaidījusi ar lielu atvieglojumu un cerībām, ka krīzes grūtākais laiks ir pāri. Kritiķi gan norāda, ka Grieķijai arī turpmākie gadi būs ļoti saspringti, tā kā valstij vēl ilgi būs jādzīvo taupības grožos pat tad, ja tā varēs atgriezties tirgos.