Vēl par trimdas dziesmu svētkiem ASV un Pasaules brīvo latviešu dziesmu dienām

Latviešu dziesmu svētku tradīcijai pēc 2. pasaules kara turpinātāji atradās daudzās no tām valstīm, kurp bija devušies lielākie bēgļu pūļi, protams, arī Amerikas Savienotajās valstīs, kur 1953. tika sarīkoti I Vispārējie dziesmu svētki. Tie notika Čikāgā, un kora koncerts, dziedātājus un klausītājus kopā ņemot, pulcējis 6500 cilvēku. 31. maijs togad tika izsludināts par latviešu dienu Čikāgā, līdz ar to izceļot latviešu kā Amerikai jaunu nacionālo grupu, kas pasaules mēroga lielpilsētu iedzīvotāju sarakstos iepriekš vēl nebija iezīmēta.
Komentāri

Kategorijas