Bioloģijas un fizikas saskares punkti jaunā zinātnes jomā

No augsnes baktērijām līdz degvielai - kā baktērijas ļauj tikt pie ūdeņraža dzinēja? Kā šāda pētījuma procesā apvienojas bioloģijas un fizikas zinātnes un kāpēc baktēriju pētniecība ir tik aizraujoša? Jauna joma, ko Latvijā attīstījusi pētniece Ilze Dimanta.

Populārzinātnisks radiožurnāls, kas aptver dažādas zinātnes nozares, izzina dabu, ekoloģiju, ģeogrāfiju, ornitoloģiju, zooloģiju, astronomiju, arheoloģiju, vēsturi, ielūkojas zinātnes un tehnikas sasniegumos, izcilu personību dzīvē un darbībā. Īpaša uzmanība veltīta latviešu zinātnieku sasniegumiem pasaulē un Latvijā.
Šajā informatīvi izglītojošajā programmā paredzētas regulāras rubrikas, piemēram, interesanto un aktuālo faktu minūtes, „Dienas jautājums” klausītājiem, „Ikona” jeb īss ieskats kādas parādības vai lietas izcelsmē un vēsturē, kā arī stāstījums par noslēpumainām un maz izzinātām norisēm dabā.
Katrā raidījumā kopā ar pētniekiem iztirzājam „galveno tematu”, uz sadarbību aicinot arī savus klausītājus, vai kā citādi uzklausot cilvēku viedokļus un jautājumus.

Komentāri

Kategorijas