DI plānā individuālo vajadzību apmierināšanai naudas nepietiek

Neatkarīgo ekspertu izstrādātie individuālās attīstības plāni bērnunamu bērniem netiek pilnībā īstenoti. Andrija Likova, kas pirms pusotra gada valsts pasūtījumā veica Jelgavas bērnunama bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanu, katram audzēknim izstrādāja arī īstermiņa un ilgtermiņa attīstības plānus. Šobrīd, strādādama bērnunamā, psiholoģe secina, ka ar lielām grūtībām izdodas izpildīt vien atsevišķus šo plānu punktus.