Avīzes "Zemgales Ziņas" galvenā redaktore par Platones dzeramā ūdens problēmām

Reģionālā laikraksta "Zemgales Ziņas" galvenā redaktore Agnese Leiburga par Platones dzeramā ūdens problēmām un to, kas tiek darīts, lai tās risinātu.
Komentāri

Kategorijas