"Rail Baltica" trases izpētē atrod vēsturiskus ogļu un darvas uzkalniņus

Ja jums pēdējās gadījies būt Rīgas Centrālajā stacijā un manīt tur ļaudis ar sarežģītiem mēraparātiem skenējam durvis, kāpnes un uzrakstu „Rīga”, būsiet bijis liecinieks stacijas ēkas mākslinieciski vērtīgo elementu trīsdimensiju uzmērīšanai. Kādēļ tā vajadzīga? Tā ir daļa no priekšdarbiem jaunās „Rail Baltica” dzelzceļa līnijas izbūvei, kas paredz izpētīt kultūrvēsturiskās vērtības visā plānotās dzelzceļa trases garumā. Kā šī izpēte notiek un ko tā varētu atklāt, klausieties Māras Rozenbergas ierakstā.