Brīvības iela Cesvainē nosaukumu nav mainījusi kopš pagājušā gadsimta 50. gadiem

Lai arī tā ir viena no centrālajām ielām, Brīvības ielai Cesvainē nav pilsētas galvenās ielas gods, tas pieder Pils ielai un Rīgas ielai. Brīvības iela tā ir jau kopš pagājušā gadsimta piecdesmitajiem gadiem. Te neatrast veikalus vai plaši apmeklētas valsts vai pašvaldības iestādes, šī iela tiešā nozīmē pieder tās iedzīvotājiem. Viena līdzās otrai slejas šeit dzīvojošo mājas.