ST mediķu pagarinātā darba laika atalgojumu atzīst par neatbilstošu Satversmei

Satversmes tiesa lēmusi, ka Ārstniecības likumā noteiktais mediķu pagarinātā normālā darba laika atalgojums neatbilst Satversmē noteiktajam vienlīdzības principam. Lietu Satversmes tiesa ierosināja pēc tiesībsarga sūdzības. Spriedums nozīmē to, ka no nākamā gada 1.janvāra mediķiem tāpat kā visiem strādājošajiem par virsstundu darbu pienākas taisnīga atlīdzība jeb dubulta samaksa, uzsver Tiesībsarga birojā.