Mīlestība ir pārāka par ticību un cerību. Kāpēc tā?

Ticība. Cerība. Mīlestība. Katram no šiem trīs vārdiem ir liels spēks. Tomēr mīlestība ir lielāka par ticību un cerību. Apustulis Pāvils vēstulē korintiešiem 13. nodaļā raksta: "Tad nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīlestība". Kāpēc mīlestība ir pārāka? 
Komentāri

Kategorijas