Zināmais nezināmajā

Astra Spalvēna: Siers ir gardēžu novērtēts produkts, to labāk baudīt, ne analizēt

Zināmais nezināmajā

Veterināro patalogu pētījumi par dzīvnieku saslimšanām

RSU sociālantropologu lauka pētījums Melnkalnē

Melnkalne ir Balkānu valsts ar neparastu un sarežģītu vēsturi, tautu un kultūru. Tur veikt lauka pētījumus bija devusies Rīgas Stradiņa universitātes antropologu komanda. Pētnieku uzmanības lokā bija ekonomiskās, politiskās, mobilitātes un pat reproduktīvās tradīcijas. Šis ir viens no nedaudzajiem lauka pētījumiem, ko Latvijas antropologi veikuši ārpus Latvijas.
Populārzinātnisks radiožurnāls, kas aptver dažādas zinātnes nozares, izzina dabu, ekoloģiju, ģeogrāfiju, ornitoloģiju, zooloģiju, astronomiju, arheoloģiju, vēsturi, ielūkojas zinātnes un tehnikas sasniegumos, izcilu personību dzīvē un darbībā. Īpaša uzmanība veltīta latviešu zinātnieku sasniegumiem pasaulē un Latvijā. Šajā informatīvi izglītojošajā programmā paredzētas regulāras rubrikas, piemēram, interesanto un aktuālo faktu minūtes, „Dienas jautājums” klausītājiem, „Ikona” jeb īss ieskats kādas parādības vai lietas izcelsmē un vēsturē, kā arī stāstījums par noslēpumainām un maz izzinātām norisēm dabā. Katrā raidījumā kopā ar pētniekiem iztirzājam „galveno tematu”, uz sadarbību aicinot arī savus klausītājus, vai kā citādi uzklausot cilvēku viedokļus un jautājumus.

AV

Dagmāra Legante ir pamanījusies sadusmot izrēlies'us.Lai Allāhs vin,ai z'ēlīgs!