Ceļā uz I dziesmu svētkiem: Rīgas Latviešu biedrības dibināšana

Tai milzīgajai dziesmu bagātībai, ko latviešu tauta glabājusi, kopusi un vairojusi gadu simteņos, vajadzētu katra latvieša sirdī iedēstīt lepnums par mūsu nāciju, zemi, tradīcijām. Latviešu bagātīgā gara dzīve izraisījusi sajūsmu arī cittautiešos, ne velti japāņu koris brauc uz dziesmu svētkiem, un arī 19. gadsimtā izglītoto vācbaltu vidū bija ļaudis, kas interesējās par latviešu valodas, tradīciju un kultūras izpēti. 1824. gadā vācbalti nodibināja Latviešu literāro biedrību, saukta arī par Latviešu draugu biedrību, kuras nolūks bija gādāt par grāmatām latviešu valodā un pētīt latviešu tautu, jo simtiem vāciešu te bija jāstrādā un jāpelna maizīte.
Komentāri

Kategorijas