Krustpunktā - tiešraidē no Latgales diskutējam par izglītību un mazajām skolām

Tiešraide no Upītes ciema Viļakas novada Šķilbēnu pagastā. Diskutēsim par mazo skolu slēgšanu. Upīte ir nozīmīgs Ziemeļlatgales nemateriālās kultūras saglabāšanas centrs, lielu daļu šim reģionam raksturīgo vērtību skolēni apgūst tieši Upītes pamatskolā. Bet skolēnu skaits šajā skolā strauji samazinās, un tāpēc pašvaldība pieņēmusi lēmumu par skolas slēgšanu. "Krustpunktā" ar iedzīvotājiem, skolas mācībspēkiem un pašvaldības pārstāvjiem diskutēsim par mazo skolu slēgšanu, kādas ir alternatīvas.
Komentāri

Kategorijas