Herders muciņā

Kāpēc J.G.Herders (1744-1803) uzskatīja, ka mūsu smadzenes nevar spēlēt kā klavihordu? Lai saprastu šo uzskatu, mēs pievērsīsimies vienam no filozofijas domas eksperimentiem par smadzenēm burkā jeb, piemērojoties 18.gs., muciņā. Ja valoda ir atkarīga no vides, kurā tā ir radusies, tad kāda būtu citplanētiešu valoda?  Šie un citi jautājumi parādās Herdera  darbos, kas ir viens no ievērojamākajiem apgaismības laikmeta domātājiem. Raidījumā tiks aplūkoti Herdera uzskati, kas ir dziļi ietekmējuši diskusijas arī par nacionālismu, valodu un kultūras relatīvismu. Jāpiebilst, ka šie uzskati ir dziļi iesakņoti Herdera pētītajā dabas vēsturē – tautu raksturīpašības nosaka arī apkārtējie apstākļi, piemēram, klimats vai ģeogrāfiskais novietojums.
Komentāri

Kategorijas