PB vērš uzmanību, ka Latvijai jādomā par talantīgāko pasniedzēju noturēšanu pašu mājās

Noslēdzies divus gadus ilgušais pētījums par Latvijas augstskolu pārvaldību, ko Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā veica Pasaules Bankas (PB) eksperti. 2014.gadā Latvijas augstskolās ieviesa jaunu finansējuma modeli, balstītu uz trīs pīlāriem. Eksperti izpētījuši, ka patlaban katra augstskola sava budžeta mainīgo daļu, kas atkarīga no sasniegtajiem rezultatīvajiem rādītājiem, plāno atšķirīgi. Tāpat pētnieki akcentē, ka jāstiprina sadarbība ar uzņēmējiem un citām trešajām pusēm, kā arī pētniecība un inovācijas, mainot atalgojuma politiku mācībspēkiem, kā rezultātā labākos talantus varētu noturēt pašu mājās.
Komentāri

Kategorijas