"Manas avis pazīst manu balsi". Dievs uz mums runā - kā pazīt viņa balsi?

Labā Gana svētdienā saruna ar Rīgas Reformātu Bībeles draudzes mācītāju Alvi Sauku. Svētajos Rakstos var lasīt šajā dienā Jēzus vārdus: „Es esmu labais gans.” Tāpat šajā lasījumā no Jāņa evaņģēlija ir vēl zīmīgi vārdi: „Manas avis pazīst manu balsi, tās dzird manu balsi, es tās pazīstu un viņas man seko.” Dievs uz mums runā un viņa balsi ir iespējams atpazīt. Bet kā?
Komentāri

Kategorijas