Koru skate Latgalē, koklētāju parāde "Ziemeļblāzmā" un ciemošanās pie kora "Latve" Parīzē

Latvijā turpinās Dziesmu un deju svētku dalībnieku atlases skates. Šajā reizē baudīsim atmosfēru, kāda valdīja starp koriem Latgales pusē 14. un 15. aprīlī. Intervijās ar Krustpils Kultūras nama jauktā kora "Noskaņa" un Jersikas senioru kora dziedātājiem uzzinām, vai skatēs var sajust svētku atmosfēru un vai dziedāšana palīdz iztīrīt smadzenes. Bet dalībnieki no Rēzeknes novada jauktā kora "Ezerzeme" un Preiļu  novada skolotāju kora "Latgale" atzīst - ja dzied no sirds, tad prieks par paveikto ir visiem. Runā arī diriģenti Rota Salmiņa un Edgars Znutiņš, kuri cildina savus korus, kā arī iespaidos par Latgalē dzirdēto dalās koru žūrijas priekšsēdētājs un Dziesmu svētku Noslēguma koncerta mākslinieciskais vadītājs Mārtiņš Klišāns. Savukārt Rūtas Paulas veidotā reportāža ļauj ielūkoties koklētāju ansambļu skatēs, kas aprīļa vidū triju dienu garumā notika kultūras pilī "Ziemeļblāzma". Ieklausāmies gan ansambļa "Raksti" meitenēs, gan Cēsu mūzikas vidusskolas trio dalībniecēs, un savu viedokli par dzirdēto pauž arī žūrija - Ieva Mežgaile, Valdis Butāns un Aldis Liepiņš. Visbeidzot, iepazīstamies ar kori "Latve" no Parīzes, kurus mēģinājuma laikā Latvijas vēstniecības telpās Parīzē 10. aprīlī apciemoja Inta Pīrāga. Cik nopietni koris gatavo Dziesmu svētku repertuāru, kāda ir kolektīva rašanās vēsture, kāpēc kora sastāvu veido latviešu dāmas un franču kungi, stāsta diriģente Ināra Braže un dziedātāji  Daiga Štālberga, Lelde Vikmane, Elīna Grīnpauka un  Bruno  Davio. Tiek runāts arī par to, kā tapis kora karogs un latviešu tautas tērpi, kurus sarūpējuši pilnīgi visi dziedātāji.
Komentāri

Kategorijas