21. gadsimta latvietis

Dzīve uz robežas. Andra un Undas stāsts

21. gadsimta latvietis

Strīds starp luterāņu baznīcu Latvijā un ārpus Latvijas - ko tas nozīmē diasporai

Diasporas bērniem labs palīgs latviešu valodas apguvē ir vasaras skolas

Diasporas bērniem latviešu valoda bieži ir kā svešvaloda, kuru vecāki mudina apgūt no skolas brīvajā laikā, brīvdienās, nereti tas notiek visai neregulāri. Kā motivēt apgūt vecāku vai vecvecāku dzimto valodu? Eksperti saka – ar draudzību, tāpēc vēl joprojām labs palīgs valodas apguvē ir vasaras skolas.
Raidījumā sarunas par un ar latviešiem, kas dažādu iemeslu dēļ par savu dzīves vietu ir izvēlējušies „ne-Latviju”. Vai tie būtu vecie trimdinieki, jaunie emigranti, ekonomiskie bēgļi, pasaules pilsoņi, studenti vai vienkārši meklētāji. Iesaistot ārzemēs dzīvojošos latviešus diskusijā par jautājumiem, kas skar tieši viņus, gribam veicināt izpratni par to, kā 20. un 21 gadsimta notikumi un izaicinājumi veido jaunu Latvijas valsts un latviskuma definīciju.