Daudzbalsīgā dziesmu svētku kopkora skaņa šodien un kādreiz

Kā mainījies Dziesmu un deju svētku lielais a cappella dziedošais kopkoris? Daudzbalsības tradīcija un repertuārs. Kas mainījies koru dziedāšanas kustībā?
Komentāri

Kategorijas