Avīzes "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par vakanču gadatirgu Kuldīgā

Reģionālā laikraksta "Kurzemnieks" galvenā redaktore Daiga Bitiniece par Kuldīgā notikušo vakanču gadatirgu.
Komentāri

Kategorijas