LR korespondente Zane Mače par pirmsskolu mācību procesa izmaiņām

Izglītības un zinātnes ministrijā šodien informēja par pirmsskolas izglītības vadlīniju ieviešanu. Būtiskākās pārmaiņas mācību saturā saistītas ar lielāku uzsvaru uz vispārīgo jeb caurviju prasmju apguvi un paša bērna lielāku iesaisti mācībās. Savukārt mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmās paredzēts pastiprināt prasības latviešu valodas apguvei.
Komentāri

Kategorijas