Arhitekts un antropologs Matīss Šteinerts: Dziedāšana ir ļoti intīms process - vismaz man

Arhitekta un antropologa Matīsa Šteinerta tiešā saskare ar mūziku ir bijusi klasiska - mūzikas stundās vispārējā skolā, tomēr "plosīšanās" ar akordeonu bijusi aktuāla studiju laikā, rakstot maģistra darbu. "Performēt un veidot attiecības ar citiem cilvēkiem ar mūzikas palīdzību - tā man bija pelēkā zona. Caur grupas "Queen" dziesmu nācās to darīt, esot tautas skolas mācībās Dānijā, jo tas bija viens no mācību uzdevumiem. Jā, man nācās sevi lauzt, jo dziedāšana ir ļoti intīms process. Vismaz man. Šo dziesmu dziedot, es reāli raudāju, un tas man bija savā ziņa psihoterapeitisks process." Matīsam tīkamās mūzikas saraksts veidots kā pāreja starp kultūrām: skaņdarbi aptver plašu loku, bet sākas un beidzas Reitumu pasaulē. "Bet tie visi ir saistīti - tajos sapludinātas dažādas kultūrtelpas, kurās mūziķi dzīvo vai dzīvojuši." Matīsa Šteinerta mūzikas izvēles pamatā ir piesaiste pilsētām, kurās Alūksnes pusē dzimušais antropolgs ir studiju vai ceļojumu laikā pabijis - Ņujorka, Skandināvijas pilsētas, Pakistāna, Parīze un citas zemes.