Veselības aprūpes pieejamībā Latvijai ir kur augt

Pasaules veselības organizācijas konstitūcijas pamatā ir veselība kā cilvēktiesības, kas pienākas ikvienam cilvēkam dzimstot. Šis temats aktuāls ir aizvien – arī 70 gadus pēc Pasaules veselības organizācijas dibināšanas. Šodien Latvijas Universitātē noritēja Pasaules Veselības dienai un Pasaules Veselības organizācijas 70. gadadienai veltīta konference. Tās temats ir veselības aprūpes pieejamība.