Jura Karlsona diplomdarbs "Mani putni, kad jūs pārnāksiet atkal, meklējiet mani" (1972)

No arhīviem ārā celsim Jura Karlsona opusu "Mani putni, kad jūs pārnāksit atkal, meklējiet mani", un baudīsim to Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra un diriģenta Leona Reitera ierakstā, kas tapis 1972. gadā. Pirms mūzikas - saruna gan ar pašu autoru, gan viņa kolēģi Arturu Maskatu.
Komentāri

Kategorijas