Problēmas ar apbedītājiem Kuldīgā

Jau otrais gadījums Kuldīgā, kad radušās problēmas ar apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem. Sajauc, kur kas jāved un kas ko pasūtījis. Vairāk par šo problēmu zvanām "Kurzemnieks" galvenajai redaktorei Daigai Bitiniecei.