Pie IMANTA PULKSTEŅA Madonas pusē, Praulienā

Imants Pulkstenis, ilggadējs Madonas populārās un rokmūzikas festivāla Sinepes un Medus organizētājs, tagad jau arī  ilggadējs Madonas Ģitāristu sesiju organizētājs, muzikants,  Ļaudonas kora  Lai top! dalībnieks, arī skolotājs tiem bērniem, kas aizraujas ar trases automodelismu Madonas Bērnu un jauniešu centrā. Un vēl Imants ir atvērts visam jaunajam, kā piemēram, teātra improvizācijai, lai gan ir uzticīgs arī senām vērtībām, glabājot milzīgu kultūras notikumu un cilvēku liecību video arhīvu, ar sapni to kādreiz digitalizēt. Imants ir īpašs ar savu atvērtību jaunām iecerēm un joprojām tic visam labajam. Tāds viņš ir.
Komentāri

Kategorijas