Starpkultūru sakari: multikulturālisms, radošums, globalizācija

Šajā raidījumā Latvijas Kultūras akadēmijas studenti pievērsīsies visnotaļ interesantai apakšprogrammai akadēmijā – starpkultūru sakariem (SKS), un īpaši specializācijai Latvija-Francija. Uzzināsim par SKS profesionālo darbību, par multikulturālismu gan no LKA studentu skatu punkta, gan pasniedzēja Džonatana Dirandena, kā arī par gaidāmo konferenci “Pazust globalizācijā”.