Bebrenes profesionālā skola piedāvās iegūt zirgkopja izglītību

Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošajā un profesionālajā vidusskolā jau ar nākamo mācību gadu plānota jauna izglītības programmu zirgkopībā, kas gan pēc pamatskolas, gan jau vidusskolu apguvušajiem ļaus apgūt lopkopības tehniķa profesiju ar specializāciju zirgkopībā. 
Komentāri

Kategorijas