Avīzes "Zemgales Ziņas" galvenā redaktore Agnese Leiburga par debašu trūkumu Jelgavas domē

Reģionālā laikraksta "Zemgales Ziņas" galvenā redaktore Agnese Leiburga par debašu neiespējamību Jelgavā - tās notiek vien tad, ja par to nobalso deputātu vairākums.
Komentāri

Kategorijas