Noziedzības un sodu vēsture Latvijā: viesos profesors Gvido Straube

Šīs nedēļas raidījuma tēma ir noziedzības un sodu vēsture Latvijā. Studijas viesis - Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes profesors Gvido Straube. Noziedzība ir tik pat sena kā pirmie likumi un sodi, kas mēģināja to ierobežot. Ņemot vērā noziedzības ciešo saistību ar izmeklēšanas un tiesu lietvedību, tā ir arī viena no vislabāk dokumentētajām cilvēku dzīves sfērām. Arī Latvijā kopš viduslaikiem ir pieejami tūkstošiem dokumentu par dažādu noziegumu izmeklēšanu un saistītajiem tiesu darbiem. Šajā raidījumā runāsim tieši par noziedzību agrajos jaunajos laikos – starp 16. un 18. gs. Pārrunāsim dažādus jautājumus: kā izpratne par noziegumiem senāk atšķīrās no mūsdienām? Kādi bija sodi un to funkcija? Kā dzīvoja profesionāli noziedznieki? Kā izpratni par noziegumiem mainīja apgaismība?
Komentāri

Kategorijas