Valda Rūmnieka autobiogrāfija, Friča Bārdas monogrāfija un Pārksas romāni sievietēm

Grāmatā "Starp Mežaparku un Murjāņiem. Atmiņas, piedzīvojumi un pārdzīvojumi 1951-1980" Valdis Rūmnieks raksta par sevi. Friča Bārdas personība latviešu literatūrā ir daudz pētīta. Edgars Lāms savā monogrāfijā "Friča Bārdas dzīves un dzejas gadalaiki" uzsver Friča Bārdas romantisma un patriotisma garu, kas arvien mazāk sastopams mūsdienu literatūrā. Adeles Pārksas romānā "Svešinieks manās mājās" piedzīvotais liek nonākt pie atziņas: "Kad tev ir viss, par ko esi sapņojis, tev ir viss, ko var zaudēt."
Komentāri

Kategorijas