Tiekoties ar IEVU LEJMALNIECI Drustos

Ieva Lejmalniece, Drustu novadpētniecības muzeja vadītāja , Drustu pamatskolas skolotāja, kuras darbs muzejā papildina skolotājas darbu un rosina skolēnos interesi vairāk apgūt zināšanas par dzimto pusi.
Komentāri

Kategorijas