Pie AIJAS ZEIBOTES Palsmanē

Aija Zeibote , Palsmanes Kultūras nama vadītāja, cilvēks, kas savu dzīvi lielā mērā veltījis dejai. Aija pati ir dejotāja un divu deju kolektīvu vadītāja,  arī deju skolotāja mazajiem dejotājiem.  Viņas iespaidā Palsmane ir kļuvusi par tādu kā dejojošo pagastu, viņa organizē arī plašāka mēroga tradicionālu pasākumu vasarās – Dejotāju radošās dienas Palsmanē gan ar deju meistarklasēm, gan atpūtu, gan noslēguma koncertu. Par Aiju saka, ka viņa ir deju skolotāja ar augstām prasībām, bet varbūt tieši tādēļ viņas vadītie kolektīvi kopš izveidošanas brīža ir piedalījušies visos Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos. Pagājušajā gadā Aija saņēma Pateicības rakstu par ilggadīgu un atbildīgu darbu,  kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Smiltenes novadā.  
Komentāri

Kategorijas