Pa ceļam ar Klasiku

Indriķis Veitners par starptautisku diskusiju „Džezs LPSR (1945 – 1990)”

Pa ceļam ar Klasiku

Māris Briežkalns: Rīgu varam dēvēt par Baltijas valstu džeza mūzikas metropoli

Ieva Tihovska un īsta čigānu mūzika

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgāda publicējumu sērijā Studia humanitarica klajā nākusi Dr. art. Ievas Tihovskas zinātniskā monogrāfija “Īsta čigānu mūzika: Autentiskums un etniskums Latvijas čigānu (romu) mūzikā”.
Aktuāla informācija par notikumiem kultūras jomā mijas ar pēcpusdienīgi uzskaņotu mūziku. Plkst. 17:15 ieskats ārzemju preses kultūras aktualitāšu lappusēs, plkst. 17:30 rubrikā "Neatliekama saruna" programmas vadītājs sarunājas ar kādu, kam drīzumā gaidāms koncerts, jauna izrāde vai grāmata u. tml.